Despre noi

MOTTO:

„E ușor să înveți a merge, important este încotro te îndrepți. Știm că nu toți copiii sunt la fel. Noi împreună cu familia te călăuzim spre reușită și împliniri, căci tu ne reprezinți”.

VIZIUNEA ȘCOLII:

Școala noastră pune în centrul atenției sale persoana umană, respectiv elevul, ca ființă originală, unică, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite cu motivații, rațiuni și puncte de vedere diferite.Oferim oportunitatea deschiderii spre situații stimulative, flexibile și variate din punct de vedre al perspectivelor de învățare.

MISIUNEA ȘCOLII:

Școala Gimnazială Negreni își asuma misiunea de a cultiva copiilor entuziasmul de a învăța și de competiție, dorința de afirmare, de cunoaștere și principialitatea.Prin activitatea pe care o desfășuram, școala îmbrățișează diversitatea și multiculturalitatea, servește și promovează comunitatea locală, respectă partenerii sociali și perpetuează, prin educație, valori ca toleranța, respectul, aplecarea spre nevoile semenilor. Școala Gimnazială Negreni promovează atât la învățământul primar cât și la cel gimnazial cultura dezvoltării personale, fizice și morale, cultura atitudinii proactive și participative, cultura integrării în diversitate, a egalității șanselor și a globalizării, în condiții de respect al identității. Școala noastră acceptă rolul de inițiator, susținător și catalizator al comunității, de continuator al tradițiilor și în același timp de promotor al schimbărilor.

ISTORICUL ȘCOLII:

Școala noastră a fost înființată în 1897. În comuna Licurici, prima școală despre care exista mărturii, este atestată în anul 1843, în Frumușei, iar ca învățător a fost numit Petre Negoiță (mai târziu a îndeplinit funcția de subrevizor al Plasei Jiu). Între anii 1840-1850, în Licuriciul de Jos s-a pus la dispoziție un local de bârne pentru folosul învățământului. De instruirea copiilor se ocupa tânărul Mihai Broscaru, care nu avea studii , dar știa să scrie și să citească. Părăsind satul în favoarea Seminarului Râmnicu Vâlcea, școala a continuat cu dascălii Marinică Spătaru și Constantin Frumușanu. În anul 1892 școala s-a mutat într-o casă particulară, având învățător pe Pănoiu Grigore. După cinci ani s-a construit o școala destinată procesului de învățământ. Până în 1912 s-au perindat pe postul de învățător Mihail Bălăceanu, Ion Zanfirescu, Gheorghe Dumitrescu, Victor Cartianu Davițoiu, Ilie Dobrescu, Atanasie Popescu și alții. Din anul 1912 intră în învățământ Vasile și Gheorghe Dogaru care iau inițiativa construirii unui nou local, cu trei clase, coridor și cancelarie. În anul 1955 s-a înființat prima școală cu durata de 7 ani. Putem afirma că în comuna Licurici s-au consumat peste 100 de ani de lumină în folosul copiilor de pe aceste meleaguri. Cu un corp profesoral bine pregătit, Școala Gimnazială Negreni a reușit de-a lungul anilor să dea promoții de elevii a căror carieră face cinste școlii în care s-au format. Chiar dacă în prezent școala este în proces de înnoire în ceea ce privește profesionalismul în muncă și a dăruirii față de generațiile de elevii care îi calcă pragul. Începând din anul școlar 2002-2003 școala are ca structuri:

Școala Gimnazială Negreni

Școala Gimnazială Totea

Școala Primară Licurici

Grădinița Licurici

Grădinița Negreni