ANUNȚ

Școala Gimnazială Negreni, din localitatea Negreni, strada Principală, nr. 49, comuna Licurici,  jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post de ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) IS – personal didactic auxiliar,  pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă.

Concursul va consta din următoarele etape:

 • Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
 • Proba scrisă – maxim 100 de puncte
 • Interviul – maxim 100 de puncte

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • proba scrisă  în data de 19.08.2021, ora 09.00, la sediul instituției;              
 • proba interviu în data de 23.08.2021, ora 09.00, la sediul instituției. 

Perioada în care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 02.08.2021 – 17.08.2021, la sediul instituției. Relații suplimentare la sediul instituției, persoană contact: Ilie George-Constantin, telefon 0726 534 208


„A fost odată”

Vă prezentăm platforma online „A Fost Odată”, care aparține Asociației pentru Educație Digitală Bigger Picture, platformă pe care veți găsi conținuturi interesante pentru activitățile la clasă cu elevii din învățământul special și cel de masă.


ANUNȚ

Școala Gimnazială Negreni, cu sediul în localitatea Negreni, str. Principală, nr. 49, comuna Licurici, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului funcției contractuale vacante, de: îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014.

 • Concursul se va desfășură astfel:
 • proba scrisă în data de 6 aprilie 2021, ora 09.00, la sediul instituției
 • interviul în data de 8 aprilie 2021, ora 09.00, la sediul instituției
 • Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 • studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • fără vechime
 • domiciliul: în comuna Licurici

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul instituției. Relații suplimentare la sediul instituției, persoană contact: Ilie George-Constantin, telefon 0726 534 208Înscriere clasa pregătitoare 2021 Prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare se va desfășura între 29 martie 2021-28 aprilie 2021. Astfel, în cadrul Școlii Gimnaziale Negreni sunt disponibile 4 locuri la Școala Primară Totea și 5 locuri la Școala Primară Licurici.